Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Hạt nhựa polypropylen

kg

$1.41

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa HIGH DENSITY POLYETHYLENE- dùng sản xuất bao bì đựng bột giặt – HDPE HHM 5502LW (25KG/BAG)

kg

$1.48

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa LDPE (FD0474)

kg

$1.58

Cảng Hải Phòng

CNF

Hạt nhựa PVC, hàng mới 100%

kg

$1.69

Cảng Hải Phòng

C&F

Hạt nhựa ABS( dạng nguyên sinh)

kg

$2.00

Cảng Hải Phòng

CFR

Hạt nhựa HIPS( dạng nguyên sinh)

kg

$2.00

Cảng Hải Phòng

CFR

Hạt nhựa HDPE

kg

$1.70

Cảng Hải Phòng

CNF

NHựa Allkyd Nguyên Sinh Dạng Lỏng(Resins Setal 142 W 55)

kg

$2.05

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Nhựa PVC – P tổng hợp dùng cho Y tế (hạt nhựa nguyên sinh)

kg

$2.07

Cảng Hải Phòng

CIF

Nhựa pvc dạng bột kaneka vinyl s-1001n

kg

$1.03

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm LDPE. Hàng mới 100%

kg

$1.51

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt Nhựa POM TENAC-C HC750 NATURAL (1Bao=25Kg)

kg

$1.93

Cảng Hải Phòng

CIF

Hạt nhựa abs

kg

$2.13

Cảng Hải Phòng

CIF

Silicone nguyên sinh dạng lỏng KE 961T-U

kg

$3.22

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa PP RM60GRY. Dạng nguyên sinh dùng để sản xuất các mặt hàng bằng nhựa. Hàng mới 100%

kg

$1.41

Cảng Hải Phòng

CIF

Hạt nhựa HDPE

kg

$1.43

Cảng Hải Phòng

CNF

Hạt nhựa LLDPE

kg

$1.49

Cảng Hải Phòng

CFR

Hạt nhựa Copolyme etylen vinyl axetat, dạng nguyên sinh có nhiều công dụng – EVA1316

kg

$1.84

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

Hạt nhựa ABS chính phẩm dạng nguyên sinh – Grade: HI-121H

kg

$1.92

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa nguyên sinh HIPS

kg

$2.07

Cảng Hải Phòng

CIF

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE

kg

$1.52

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa HDPE

kg

$1.44

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Bột nhựa PVC (Chưa pha trộn các chất khác): polyvinyl clorua._Dạng nguyên sinh (SX theo công nghệ không huyền phù.)Hàng mới 100%,gồm 2400bao=60 Pallets .Đóng trong 2 Cont 40

kg

$1.49

Cảng Hải Phòng

CIF

Hạt nhựa PP dạng nguyên sinh (Polypropylene-HP500N).Nguyên liệu nhập về sản xuất đầu vòi xịt bằng nhựa

kg

$1.52

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa LDPE

kg

$1.52

Cảng Hải Phòng

CIF

Hạt nhựa EVA OFF SPEC (ETYLEN VINYL ACETATE) = 883 bao

kg

$1.52

Cảng Hải Phòng

CIF

Hạt nhựa PE-HDPE (MARLEX HIGH DENSITY POLYETHYLENE HHM TR-144)

kg

$1.48

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa Low Density Polyethylene (LDPE) HP4023W-Dạng nguyên sinh chính phẩm – Mới 100%

kg

$1.46

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa nguyên sinh Polyetylen (HDPE HTA001HD) Hàng đóng đồng nhất 25kg/Bao Mới 100%

kg

$1.46

Cảng Hải Phòng

CIF

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE

kg

$1.47

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa PP (PP AW564)

kg

$1.51

Cảng Hải Phòng

CIF

Hạt nhựa Eva Nguyên sinh(21)(Ethylene Alpha- Olefin Copolymer DF 110)

kg

$2.20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Nhựa nguyên sinh PP dạng hạt

kg

$1.37

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

Hạt nhựa PVC (nguyên sinh)

kg

$1.38

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa LLDPE

kg

$1.54

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CNF

Hạt nhựa ABS nguyên sinh – hàng mới 100%

kg

$1.60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CF

Hạt NHựA POM FM090

kg

$1.75

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa abs

kg

$1.88

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Bột PVC SIAMVIC 266PS=Poly vinyl clorua,chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác-loại khác-dạng bột,dạng nguyên sinh,có nhiều công dụng(POLYVINYL CHLORIDE SIAMVIC266PS)

kg

$1.01

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa HDPE

kg

$1.47

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa PP dạng nguyên sinh (Polypropylene-EP300H).Nguyên liệu nhập về sản xuất đầu vòi xịt bằng nhựa

kg

$1.64

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

CIF

ALKYD RESIN ALS-700 (70%)- Nhựa ALKYD RESIN ALS-700 (70%), Hàng mới 100%

kg

$1.83

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa HIPS STYRON A-TECH 1180 NAT   (1Bao=25Kg)

kg

$2.08

Cảng Hải Phòng

CIF

nhựa Polyurethan lỏng BAYMER 21 BC 008I

kg

$2.60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa HDPE

kg

$1.43

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Hạt nhựa từ EVA

kg

$1.99

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.