Giá cao su xuất khẩu 3/2013

XUẤT KHẨU CAO SU ĐVT Giá Nước Cửa khẩu Mã GH
Cao su thiên nhiên SVR3L, đã định chuẩnkỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. Tổng cộng 16 pallets. Hàng mới 100% tấn $3,020.00 Argentina Cảng khô – ICD Thủ Đức FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã địnhchuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 tấn/ 01pallet NET. Tổng cộng : 32 pallets/ 02 Con’t 20′ (32 PL = 40,32 tấn Net). tấn $3,150.00 Belgium Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹthuật(TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ ViệtNam tấn $3,390.00 Brazil Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( Đã địnhchuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất ) tấn $3,085.23 Brazil Cảng khô – ICD Thủ Đức FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Cao su sơchế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR) tấn $3,158.57 Canada ICD Tây Nam(Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao su thiên nhiên VIệT NAM Đã ĐịNHCHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60.35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT. tấn $3,160.00 China Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹthuật SVR 3L . Hàng đóng gói đồng nhất33.333kg/bành tấn $3,053.58 China Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai) DAF
Cao su bành hỗn hợp SVR 10 ( đã địnhchuẩn 35kgs/ bành). Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam tấn $3,030.00 China Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chếSVR3L.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất :33.33kg/bành,1200kg/kiện . tấn $3,040.00 Czech Republic Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã địnhchuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất ) tấn $3,112.03 France Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên VIệT NAM Đã ĐịNHCHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60.35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT. tấn $3,160.00 Germany Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuậtdạng bành loại SVR-CV50, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam tấn $3,145.00 Germany ICD Tây Nam(Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao Su Thiên Nhiên đã được định chuẩn vềkỹ thuật SVR3L, Hàng đóng gói đồng nhất loại 33,3333 kg/bành. tấn $2,940.00 HongKong Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L; Xuất xứ: Việt Nam; Hàngđóng đồng nhất 1.20 tấn/pallet, tấn $3,090.00 India Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L; Xuất xứ: Việt Nam; Hàngđóng đồng nhất 1.20 tấn/pallet tấn $3,090.00 Israel Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹthuật SVR CV60 (dạng bành, đã sơ chế, sản xuất tại Việt Nam) tấn $3,052.67 Italy Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV50 ( Cao su sơchế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR ) tấn $3,290.76 Korea (Republic) Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹthuật (TSNR) SVR CV60.Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%. 16pallet/cont tấn $3,068.28 Korea (Republic) ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV) FOB
Cao Su Tự Nhiên SVR 3L, hàng mới 100%,hàng sản xuất tại Việt Nam, đã định chuẩn về mặt kỹ thuật, hàng đóng đồngnhất 35 kg/bành tấn $3,040.00 Korea (Republic) Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩnvề kỹ thuật (TSNR) SVR10 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuấtxứ Việt Nam tấn $3,020.00 Korea (Republic) Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹthuật (TSNR) SVR 10 dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới100%. 576 bales/cont tấn $2,810.00 Malaysia ICD Tây Nam(Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuậtSVR 10 dạng bành tấn $3,000.00 Mexico Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã địnhchuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 tấn/ 01pallet NET. tấn $3,120.00 Netherlands Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuậtdạng bành loại SVR 3L, 33,33kg/bành,đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam tấn $3,060.00 Russian Federation ICD Tây Nam(Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật (TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont20′. tấn $3,040.00 Spain ICD Tây Nam(Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 10. hàng đóngpallet, 33.33 kgs/bành, 36 bành/pallet. đã định chuẩn về kĩ thuật (TSNR) tấn $2,930.00 Spain Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn SVR 3L.Hàng đóng đồng nhất 1260kg/kiện tấn $3,100.00 Taiwan Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuậtSVR 3L dạng bành tấn $3,080.00 United Kingdom Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L (Đã qua sơchế). Xuất xứ: Việt Nam.Hàng đóng đồng nhất 1260kg/kiện. Số kiện: 32 kiện (02 container x 20`). tấn $2,978.09 United States of America ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.