Giá nguyên liệu nhựa nhập khẩu 8/2012

Mặt hàng ĐVT Giá Cửa khẩu Đ/kGH
Hạt nhựa EVA ( EVA COPOLYMERS) kg $1.78 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa PVC dạng nguyên sinh hiệu Plte &hiệu chữ Trung Quốc, hàng mới 100% kg $1.00 GaHà nội DAF
Nhựa Polyurethan kg $1.78 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa PE kg $2.21 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CNF
Nhựa Polyurethan dạng nguyên sinh dùng trongngành sản xuất giấy – Coapur 830 w (160 x 25 kg/drum) ( Hàng mới 100%) kg $3.30 ICDPhước Long Thủ Đức CIF
Si-Li-Con kg $3.20 ICDPhước Long Thủ Đức CIF
Hạt nhựa PP nguyên sinh kg $1.20 CảngHải Phòng CFR
Hạt nhựa PVC ( dạng nguyên sinh) kg $2.00 CảngHải Phòng CFR
Hạt nhựa ABS ( dạng nguyên sinh) kg $2.00 CảngHải Phòng CFR
Hạt nhựa POM-100P ( dạng nguyên sinh) kg $2.00 CảngHải Phòng CFR
Hạt nhựa HDPE kg $1.35 CảngHải Phòng CIF
Nhựa PP dạng nguyên sinh – POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) GRADE H034SG kg $1.36 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Nhựa Alkyd nguyên sinh, dạng lỏng(PO-3665 AlkydResin) kg $1.58 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa PET loại Pet Resin, Ramapet S1(polyethylene Terephthalate) dạng nguyên sinh chính phẩm kg $1.35 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Nhựa ALKYD dạng lỏng dùng trong ngành Sơn ALKINDO5225-50 kg $2.10 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa nguyên sinh EVA (UBE EVA V218, V322) kg $1.80 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Nhựa pvc dạng bột tk-2500he kg $1.86 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Nhựa hạt nguyên sinh ABS ( ABS 10JK2A Natural)(Hạt nhựa ở dạng không phân tán) Hàng mới 100% kg $2.46 CảngHải Phòng CIF
Silicone nguyên sinh dạng lỏng KBM-1003, mới 100% kg $4.80 CảngHải Phòng CIF
Polyurethane AK-75-VH. Nhựa nguyên sinh dạng lỏngdùng trong CN sơn. Mới 100%. kg $1.23 CảngHải Phòng CIF
Hạt nhựa LLDPE kg $1.35 CảngHải Phòng CIF
Hạt nhựa HDPE kg $1.38 CảngHải Phòng CFR
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE kg $1.22 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa nguyên sinh HDPE kg $1.29 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa HDPE kg $1.36 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Nhựa Alkyt nguyên sinh, dạng lỏng (Alkyd Resin 1) kg $2.10 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE kg $1.20 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa nguyên sinh HDPE kg $1.27 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa PE-LDPE (LLDPE RESIN 118W) kg $1.28 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CFR
Hạt nhựa HDPE kg $1.30 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Nhựa PP dạng nguyên sinh Sumitomo – (sumitomo polypropylene FS3011E ) – hàngmới 100% kg $1.42 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa nguyên sinh ABS kg $2.46 CảngHải Phòng CIF
SILICON Dạng Nguyên Sinh RBB-2881-50 ( 20 Kg/Box kg $2.85 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Nhựa pvc dạng bột s-80 kg $1.00 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa LLDPE kg $1.34 CảngVict CNF
Nhựa Alkyd dạng lỏng, dùng sản xuất Sơn (mã hàng3C080) kg $2.04 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIF
Hạt nhựa LDPE 2426H kg $1.32 CảngHải Phòng CIF
Hạt nhựa PP – PP RESIN 1102K (Polypropylene) kg $1.45 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CFR
Hạt nhựa ABS EF278L 93598 kg $2.41 CảngHải Phòng CIF
Silicon dạng nguyên sinh, phân tán dùng trong CNnhựa – XIAMETER (R) AFE-1010 ANTIFOAM EMULSION (8 thùng x 200 kg). kg $4.00 CảngCát Lái (Hồ Chí Minh) CIP

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.